Kurum Standartları Veli Girişi 2019

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının belli bir standartlara ulaşabilmesi için belli bazı yeterliliklere sahip olması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan tüm kurumlar ve imam hatip ortaokullarında bu yeterliliklerin asgari düzeyde dahi olsa bulunması beklenmektedir. Amaç kurumların yeterlilikleri göz önünde tutarak güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerin anlaşılması ve buna uygun olarak iyileştirilmesidir.

Eğitim politikaların tüm öğrencilerin faydasına olacak şekilde düzenlenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda kurum standartları veli girişi 2019 hususu da önem kazanmaktadır. Okuldaki eğitim sürecinin, öğrencilere katkıları ve verilen hizmetlerin doğru değerlendirilebilmesi için öğretmenlerden öğrencilere, yöneticilerden velilere bu amaçla hazırlanan sistem sunulmakta ve görüşlerini samimi ve doğru şeklide yansıtma imkanı verilmektedir.

Mevcut eğitim sisteminin geliştirilmesi ve daha iyi bir duruma gelebilmesi için sistemin tüm paydalarının özverili çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada objektif olunması ve değerlendirmelerin ciddiyetle yapılması önemlidir. Zira bu sistem sayesinde bazı değişikliklere gidilmesi mümkündür. Eğitim alanında doğrudan ya da dolaylı yer alan her bireyin sisteme özenle yaklaşması gerekmektedir.

Kurum Standartları Veli Girişi 2019 Nasıl Gerçekleştirilir

Eğitim sürecinde geride kaldığı düşünülse de veli etkisi oldukça önemlidir. Kurum standartları uygulaması 2015 -2016 eğitim öğretim yılında başlatılmış olup öğretmenler, veliler ve öğrenciler bir parçası oldukları okulları değerlendirmeye başlamıştır. İlköğretim kurumları, okul öncesi eğitim kurumları ve imam hatip ortaokulları için uygulanan bu sistemde, değerlendirme yapacak kişilerin sisteme girişleri farklı kanallardan yapılmaktadır.

Öğretmenler, kurum standartları hakkındaki değerlendirmelerini MEBBİS şifreleri aracılığıyla yapmaktadır. Kurum standartları veli girişi 2019 için ise internet bağlantısı gerekli olup giriş yapabilmek için öğrenci okul numarası, veli nüfus cüzdanı seri ve numarası, velinin kendi TC kimli numarası ile aile bireylerinden birinin TC kimlik numarasına gerek duyulmaktadır.

Kurum standartları geliştirme kapsamında uygulanan uygulama için veli girişleri 2018 – 2019 yılında başlamış olup MEB sitesinden giriş ekranına ulaşılabilmektedir. Girişte çıkan formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasının ardından değerlendirme ekranına ulaşılacaktır. Form 6 sayfadan oluşmaktadır. Soruların cevaplanmasının ardından sonraki sayfa butonu yardımıyla diğer sayfalara geçilmektedir. Son sayfadaki sorular da yanıtlanınca değerlendirmeyi bitir butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

Kurum Standartları Veli Girişi 2019 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerekli şartları taşıyan her velinin sisteme girip değerlendirme yapması mümkündür. Veli olunmasına rağmen sisteme giriş gerçekleşmiyorsa öğrencinin velisi olarak sisteme tanımlı olmayabilirsiniz. Bu sorunun düzeltme işlemi okul idaresinde kolayca yapılabilmektedir. Değerlendirme için eşinizin veli olarak tanımlanmış olabileceği unutulmamalı ve eş bilgileriyle sistem açılmaya çalışmalıdır.

Kurum standartlarını geliştirmek için yapılan bu uygulama mecburi olmayıp katılım isteğe bağlıdır. Yalnızca idarecilerin, öğretmenlerin ve okul aile birliği üyesi olan velilerin değerlendirmeleri zorunludur. Ayrıca kurum standartları veli girişi 2019 için yapılan değerlendirmelerde okul verilen cevapları görmez, yalnızca değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını görebilir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.